Jubileusz 60-lecia kapłaństwa o. Mikołaja Szebelana

Dzień 4 listopada 2016 r. i przypadające w tym dniu wspomnienie przez Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, to wyczekiwane od wielu tygodni święto w Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce. W tym dniu proboszcz parafii - o. mitrat Mikołaj Szebelan, obchodził jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich. Dokładnie sześć dekad temu, w metropolitarnym soborze św. równej Apostołom Marii Magdaleny w Warszawie, o. Mikołaj przyjął z rąk metropolity Warszawskiego i całej Polski Makarego sakrament kapłaństwa.

Uroczystości były okazją do wspomnienia również innych ważnych jubileuszowych dni przypadających w 2016 roku. Pierwszym z nich był 13 lutego, kiedy to w 1956 roku, w kuźnickiej cerkwi o. Mikołaj i m. Eugenia przyjęli sakrament małżeństwa. Dzień 1 kwietnia to z kolei data przyjęcia świeceń diakońskich. Do tych ważnych dat zalicza się również 10 grudnia, kiedy to o. Mikołaj został naznaczony do posługi wiernym Siemianówki i okolic. Jest to dzień od kiedy, chociaż jeszcze nieoficjalnie, zaczęła pisać się historia samodzielnej parafii w Siemianówce, a której ważnym momentem był dekret z dnia 31 sierpnia 1957 roku, o oficjalnym powołaniu samodzielnej parafii.

Historyczne jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się wieczernią sprawowaną wieczorem 3 listopada, przez dostojnego jubilata. W cerkwi można było już odczuć radosną i podniosłą atmosferę zbliżającego się dnia.

Dzień Kazańskiej Ikony Matki Bożej przywitał wszystkich długo niewidzianym,  wyglądającym zza chmur słońcem. Około godziny 8.45 do Siemianówki przybył dostojny gość, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony SAWA Metropolita Warszawski i całej Polski. U progu domu parafialnego Władykę przywitała chlebem i solą matuszka Eugenia: „Владыко, хлеб и соль благословите и в дом наш войдите”. W tym czasie, cerkiew była już niemal wypełniona licznie przybyłymi na uroczystości duchownymi i wiernymi.

O godznie 9.30 metropolita w asyście duchownych, przy radośnie rozbrzmiewającym trezwonie udał się do cerkwi. Na placu cerkiewnym zwierzchnika naszej Cerkwi przywitał wójt gminy Narewka - Mikołaj Pawilcz wraz z radnymi i sołtysem Siemianówki. Wzruszającym momentem było powitanie Metropolity przez trzypokoleniową rodzinę - Taisę i Rafała Szymaniuk, ich synka Adasia oraz mamy - Tamarę Zasim i Alinę Szymaniuk. Przez 60 lat służby w Siemianówce, o. Mikołaj wychowuje w wierze już trzecie pokolenie parafian. Jak zostało zaznaczone w powitaniu, towarzyszy im od początku, gdyż ich ochrzcił, uczył religii i udzielił ślubu. U progu świątyni chlebem i solą Władykę powitał starosta parafii - Eugeniusz Szymaniuk. „Ваше Блаженство, прошу, благословите хлеб и соль, войдите в наш храм и помолитесь с нами”.

Proboszcz, o. Mikołaj swoje powitanie rozpoczął od pięknych i radosnych słów „Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь!”. Jubilat podziękował dla dostojnego gościa, że nie zapomina o Siemianówce i zawsze przybywa, aby przewodniczyć jubileuszowym uroczystościom: „Это уже пятый юбилей, когда Вы прибываете к нам. Прошу, войдите в этот святой храм, помолитесь, поучите и благословите нас”.

Po zakończeniu powitań, pod przewodnictwem Metropolity SAWY rozpoczęła się uroczysta Święta Liturgia. Władyce w modlitwie towarzyszyło 25 duchownych i 3 diakonów - dziekanów, proboszczów i wikarnych przybyłych zarówno z metropolitarnej diecezji warszawsko-bielskiej jak i białostocko-gdańskiej oraz licznie zgromadzeni wierni. Nabożeństwo upiększał swoim śpiewem chór pod przewodnictwem o. Pawła Korszaka z hajnowskiego soboru Świętej Trójcy. Podczas Małego Wejścia Eminencja nagrodził prawem noszenia skufii wikarnego parafii Opieki Matki Bożej w Zubaczach - o. Igora Ostapowicza.

Po odczytaniu fragmentów Świętej Ewangelii, Metropolita SAWA zwrócił się do wiernych ze słowem pouczenia. W kazaniu Władyka przybliżył historię Kazańskiej Ikony Matki Bożej i jej znaczenie dla całej Cerkwi: „Этот образ Пресвятой Приснодевы Марии, от его явления в 1579 году в Казани по сей день, есть глубоко почитаемый не только в славянских странах, но также во всём мире”. Metropolita zwrócił uwagę na opiekę, którą Bogurodzica sprawuje nad każdym wierzącym człowiekiem i miłość którą obdarza przychodzących do Niej oraz nieustanną modlitwę za tych błądzących. „Любовь Божией Матери к роду человеческому велика и эту любовь прекрасно изображает икона Покрова Пресвятой Девы Марии”. Władyka stwierdził, że objawem miłości i opieki Bożej Matki jest również obchodzony jubileusz: „Возьмём например Вас, Ваш маленький приход и эту старинную церковь, 60 лет существования Вашего прихода и Этого который руководит Вашим приходом, Вашего настоятеля отца Николая, это есть опять доказательство Покрова Пресвятой Богородицы, что эти 60 лет произошло у Вас мирно, спокойно и без разных человеческих слабых проявлений”. Jego Eminencja w homilii zaznaczył również jak ważna i odpowiedzialna jest rola kapłana w cerkwi, który sprawuje Sakrament Sakramentów, który odpowiedzialny jest przed Bogiem za swoich parafian, podsumowując tą rolę słowami: „Там где нет пастыря, там где нет священника, там нет Церкви”.

Po Wielkim Wejściu nastąpiła wyjątkowa i historyczna chwila. Po raz drugi w historii naszej Siemianowskiej parafii, w naszej cerkwi Św. Jerzego, poprzez położenie rąk (рукоположение) Metropolita SAWA udzielił święceń kapłańskich diakonowi Michałowi Markiewicz, który niósł swoją posługę diakona-psalmisty w parafii św. Archanioła Michała w Starym Korninie.

W oczekiwaniu na Sakrament Eucharystii, wszyscy zebrani w świątyni mogli usłyszeć modlitwę «Отче наш» w wykonaniu światowej sławy śpiewaka operowego, urodzonego we  wsi Pasieki, tenora Michała Skiepko. Słowa modlitwy wypełniły mury cerkwi, wprowadzając wiernych w zachwyt i wywołując podziw dla artysty.

Uroczystości cerkiewne zakończyły się крестным ходом wokół cerkwi oraz благодарственным молебном. Z Arcypasterskim słowem, do wszystkich zebranych ponownie zwrócił się Metropolita SAWA, który pozdrowił wiernych ze świętem Kazańskiej ikony Bogurodzicy, z jubileuszem parafii. Następne słowa Władyka skierował do jubilatów - ojca Mikołaja i matuszki Eugenii. Metropolita zwrócił uwagę na początek drogi o. Mikołaja do kapłaństwa, który po latach wojen i ciężkich rodzinnych przeżyciach, kiedy cerkiew zaczęła się odradzać, postanowił brać w tym procesie czynny udział i wstąpić do seminarium. Ciężkie były również początki w Siemianówce, ale „в месте с этим приходом Вы росли и росли, а приход рос с Вами ”. Władyka Podkreślił ogromne zaangażowanie wkładane w swoje obowiązki, wychowanie czterech przyszłych kapłanów oraz wspomniał czasy seminarium, charakteryzując o. Mikołaja jako człowieka, który od tamtych lat, do dnia dzisiejszego wie czego chce - chce służyć Cerkwi. Podsumowując dotychczasowe lata służby, Eminencja stwierdził: „Прошли Вы свой длинный, пастырский путь смиренно, молитвенно, мужественно, энергично и создали то, что мы сейчас имеем. Вы стали образцом для молодых пастырей, образцом для верующих”. W podziękowaniu za dotychczasową służbę, na pamiątkę tego wyjątkowego dnia Metropolita podarował o. Mikołajowi krzyż z ozdobami, a dla obojga jubilatów ikonę Matki Bożej «Умиление».

Metropolita zwrócił się również do nowowyświęconego kapłana - o. Michała. Władyka pozdrowił duchownego z przyjęciem święceń i życzył dużo sił, niemalejącej wiary w niesieniu Słowa Bożego, w pięknej i zarazem trudnej posłudze kapłana. „Найдёшь много приятных моментов в этот службе, но также найдёшь моменты трудные”. Metropolita, nawiązując do Swojej niedawnej wizyty w Belgii, wskazał trudny moment z którym zmaga się obecnie zachodnia Europa, gdzie świątynie pustoszeją. Dziękując Bogu, jedna z nich służy obecnie polskiej prawosławnej wspólnocie, co daje nadzieje na przyszłość.

W imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z okazji jubileuszu parafii, przewodniczący soboru - Metropolita SAWA nagrodził zasłużone dla parafii osoby. Ordery Św. równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia otrzymał starosta cerkiewny Eugeniusz Szymaniuk oraz Jan Matysiuk. Orderami III stopnia Władyka odznaczył Michała Suchodołę, Adriana Dubickiego oraz Marcina Zasima.

W słowie końcowym, do Metropolity, duchowieństwa oraz zebranych wiernych zwrócił się jubilat - o. Mikołaj. Podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę oraz serdeczne życzenia. Życzył wszystkim dużo zdrowia, sił duchowych i cielesnych oraz Bożego Błogosławieństwa w codziennych obowiązkach.

Z życzeniami do jubilata ustawiła się długa kolejka. Z kwiatami i upominkami, ale przede wszystkim z płynącymi prosto z serca życzeniami zdrowia i sił na dalszą służbę Bogu i ludziom. W imieniu duchowieństwa hajnowskiego dekanatu życzenia złożył dziekan - o. mitrat Michał Niegierewicz. Na pamiątkę tego duchowego spotkania przekazał od braci w kapłaństwie krzyż z ozdobami. Życzenia składali również przedstawiciele parafian, władz samorządowych, służb mundurowych, jednostek kultury i oświaty oraz miejscowi i przyjezdni wierni, których o. Mikołaj i m. Eugenia spotkali przez te 60 lat na swojej drodze.

Następnie przybyli goście udali się do restauracji ”Bojarski Gościniec” w Narewce. Podczas uroczystego poczęstunku, zebrani goście w swych przemówieniach dziękowali jubilatom za wspólne lata służby i współpracy oraz życzyli dalszych. Do zebranych ze wzruszającymi słowami zwrócił się również Władyka SAWA. Postawił o. Mikołaja za wzór do naśladowania, wzór kapłana i człowieka. Ojcowi Michałowi Metropolita poradził brać przykład z o. Mikołaja i nie zważając na nic, na ludzkie gadki iść śladami Chrystusa - „Когда хвалят, помни что не все хвалят, когда критикуют, помни что не все критикуют”.

Historyczne uroczystości jubileuszowe przeszły w podniosłej i miłej atmosferze. Pozostaną one na długo w pamięci dostojnych jubilatów, ich rodziny, gości oraz wszystkich parafian Siemianowskiej parafii.

Tekst i foto - Adrian Dubicki

Script logo