Odznaczenie ojca Mikołaja

Tego samego dnia 9 sierpnia 2011 r. w godzinach popołudniowych odbył się w Siemianówce Festyn Ludowy SIEMIANÓWKA 2011, który rozpoczął się od uhonorowania ojca Mikołaja Szebelana Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczył o. Mikołajowi Wojewoda Podlaski Maciej Żywno.

Script logo