Pięćdziesiątnica

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów to wydarzenie uważane za początek Kościoła, ustanowione jako święto w IV wieku, dlatego zalicza się je do Dwunastu Wielkich Świąt Cerkiewnych i celebruje przez trzy dni.

Tego dnia świętujemy narodziny Cerkwi Chrystusowej wraz z jej sakramentami, jej zbawczym wpływem na dzieje rodu ludzkiego. To święto ukazuje światu, że Bogoczłowiek, Jezus Chrystus, po Swym chwalebnym wniebowstąpieniu, nie zostawia Swych uczniów samych, lecz obficie udziela łaski w postaci ognia nad ich głowami, co jest wyraźnym znakiem obecności Ducha Świętego, drugiej Osoby Trójcy Świętej. W ten sposób Bóg ukazuje się ludzkości w prawdzie, czyli tak, jak przedwiecznie istnieje - jako Trójca Święta: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Podczas obrzędów religijnych Pięćdziesiątnicy (używa się też takich określeń jak Siomucha i Trójca) używa się szat liturgicznych w kolorze zielonym, ponieważ w tradycji prawosławnej symbolizuje on Ducha Świętego. Są one znakiem wiosny oraz Cerkwi Chrystusowej, która mocą łaski Ducha Świętego rozkwitła i przyniosła bogaty plon. Jest to nawiązanie do starotestamentowego zwyczaju przynoszenia w tym dniu plonów do świątyni.

Dziś także odprawiono Wieczernię oraz Molebień za uczniów i zakończenie roku szkolnego.

Script logo