Pierwsze prace remontowe plebanii

W dniu 9 września 2019 roku, bezpośrednio po przekazaniu kluczy przez rodzinę poprzedniego proboszcza, rozpoczęliśmy prace remontowe plebanii. Prace były prowadzone także w dniu 10 i dziś, tj. 12 września, a będą jeszcze trwały bardzo długo, co jest związane z ogromem prac. Zaangażowani w te prace: proboszcz o. Walery z matuszką Barbarą oraz parafianie, proszą o pomoc w kolejnych etapach robót polegających na zrywaniu obić ściennych, sufitowych i podłogi, a także armatury i innych urządzeń. Ten zakres jest niezbędny do tego, aby po naszej pracy mogła wejść profesjonalna ekipa remontowa.

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo