Spotkanie młodych

W dniach 11-12 sierpnia 2007 r. Fundacja Ostrogskiego (wydawca Przeglądu Prawosławnego), zorganizowała Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce spotkanie młodych ludzi pod hasłem słów Leona Tarasewicza: "Bez korzeni nie ma kwiatów". Fundacja wychodziła z założenia, że człowiek nie zakwitnie dla swojej kultury ani kultury wogóle, jeśli nie będzie pielęgnował własnych korzeni.

W programie spotkania było:

  • wystąpienie rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie o. Jerzym Tofilukiem, nt. "Jak zachować prawosławie we współczesnym świecie";

  • nauka tańca Lawonicha, ludowego standardu białoruskiego (zajęcia prowadziła instruktorka tańca z Hajnówki, Anna Baran);

  • wieczernia w cerkwi w Siemianówce;

  • opowieści matuszki Eugenni Szebelan, dlaczego - mimo gróźb i nacisków - została ona i jej rodzina prawosławną;

  • niedzielna święta Liturgia w cerkwi w Siemianówce;

  • pokaz jednego z filmów Tamary Sołoniewicz i zapoznanie przez Kasię Dmitruk z Białostocką Szkołą Reportażu;

  • wędrówki po okolicy w trakcie których leśniczy Jerzy Pańkowski wraz z kolegą Jerzym Szymaniukiem opowiadali o historii zalewu, Siemianówki i okolicznych miejscowościach oraz tajemnicach Puszczy Białowieskiej.

Script logo