Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy

W dniu dzisiejszym Cerkiew prawosławna świętuje Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy. W ludowej tradycji święto to nazywane jest Preczysta i kończy okres sprzątania pól po żniwach, a zaczyna czas orki i siewu.

Jest to pierwsze święto z cyklu 12 Wielkich Świąt Cerkwi, gdyż kalendarz cerkiewny liczony jest od 1 września – jest to tzw. indiktion.

Foto:Jerzy Szymaniuk

Script logo