Wielkanoc 2008

W dniach 27-28 kwietnia 2008 roku obchodzona była przez wyznawców prawosławia Wielkanoc. W naszej parafii, jak corocznie, nabożeństwo odprawiał o. Mikołaj. Nocne nabożeństwo, które zgromadziło wielką rzeszę wiernych, rozpoczęło się o godzinie 23.00 i trwało do 4.00. Nabożeństwo składało się z:

  • Połunoszczenicy i wniesienia Płaszczenicy;

  • Paschalnej procesji;

  • Paschalnej Jutrzni;

  • Bożestwiennej Liturgii i Priczastia.

Na zakończenie Paschalnej procesji o. Mikołaj ogłosił słowami „CHRYSTOS WOSKRESIE” (Chrystus Zmartwychwstał) fakt Zmartwychwstania Chrystusa. Wierni churalnie odpowiedzieli WOISCIENO WOSKRESIE (Zaiste Zmartwychwstał). I od tej chwili słowa te zastępują nam tradycyjne powitania. Będą one przypominać nam fakt Zmartwychwstałego Zbawiciela, który przez czterdzieści dni zjawiał się uczniom, umacniał ich w wierze i rozwiewał ich wątpliwości. Słowa CHRYSTOS WOSKRESIE będą przypominały też nam o radościach, marzeniach i postanowieniach. Trwać to będzie aż do Wozniesienija.

Script logo