Wielkanoc 2024

Christos Woskresie! Chrystus Zmartwychwstał!

Dziś obchodzimy Wielkanoc. W nocy w cerkwi sprawowane były kolejno – nabożeństwo północy (połunocznica), jutrznia paschalna (zautrennia paschalna) oraz paschalna Liturgia św. Jana Złotoustego.

Połunocznica rozpoczęła się pół godziny przed północą, po zakończeniu której 3-krotnie okrążyliśmy w procesji cerkiew i zatrzymaliśmy się przed zamkniętymi drzwiami. Po procesji wokół cerkwi, Starosta Hajnowski Pan Andrzej Skiepko przywiózł nam Święty Ogień, którym zapaliliśmy wszystkie świece.

Drugie nabożeństwo - jutrznia paschalna - rozpoczęło się przed tymi zamkniętymi drzwiami. Odśpiewany został troparion Zmartwychwstania: "Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał". Następnie ks. Walery 3-krotnie zastukał krzyżem w drzwi cerkwi – symbolizując tym odwalenie kamienia od grobu zmartwychwstałego Chrystusa – potem otworzył je i wszyscy weszli do środka.

Motywem wielkanocnego nabożeństwa było wychodzenie ks. Walerego przed wiernych i wznoszenie 3-krotnego okrzyku "Christos Woskresie" (Chrystus Zmartwychwstał), a zgromadzeni wierni odpowiadali "Woistino woskriesie" (Prawdziwie Zmartwychwstał).

Po liturgii ks. Walery poświęcił jeszcze „artos” – chleb rozdawany wiernym, a na koniec odczytał List Paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek oraz Wszystkich Wiernych Dzieci.

Christos Woskresie! Chrystus Zmartwychwstał!

Script logo