Zmarł o. archimandryta Gabriel

Kancelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, iż 22 listopada br., w godzinach wieczornych zmarł o. archimandryta Gabriel ze skitu św. św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskiech w Odrynkach-Kudaku.

Archimandryta Gabriel urodził się w 1962 roku w Sokółce. Był absolwentem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od początku swojej drogi mniszej związany był z monasterem Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie 6 kwietnia 1986 roku otrzymał postrzyżyny małej schimy otrzymując imię Gabriel na pamiątkę archanioła Gabriela. 7 kwietnia 1986 roku z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy otrzymał święcenia diakońskie, zaś 30 listopada 1986 roku święcenia kapłańskie. 21 maja 1998 roku został podniesiony do godności archimandryty. 1 maja 2000 roku został mianowany namiestnikiem monasteru w Supraślu oraz proboszczem parafii przyklasztornej. 17 lutego 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Zabłudów jako ośrodek kulturalno-religijny Kościoła prawosławnego”. Od 16 stycznia 2009 roku organizował życie mnisze w skicie Odrynkach-Kudaku. Ojciec archimandryta był spowiednikiem żeńskiego monasteru w Zwierkach.

Wiecznaja pamiat’

fot. Aleksander Wasyluk
tekst za: orthodox.pl

Script logo