Zmarł o. Mikołaj Szebelan

W dniu 14 marca 2019 r. po południu zmarł nasz proboszcz - o. Mikołaj Szebelan.

O. Mikołaj Szebelan urodził się 1 marca 1935 roku w Terespolu. Naukę w seminarium rozpoczął w 1952 r. W dniu 1 kwietnia 1956 roku otrzymał święcenia go na diakona, a 4 listopada 1956 roku na księdza.

10 grudnia 1956 roku o. Mikołaj Szebelan otrzymał dekret na proboszcza parafii w Siemianówce, gdzie swoją posługę pełnił do śmierci.

Wiecznaja pamiat’

PORZĄDEK POŻEGNANIA O. MIKOŁAJA SZEBELANA

15 marca 2019
po godzinie 15 - wystawienie Ciała o. Mikołaja w cerkwi św. Jerzego w Siemianówce;
16.00 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów i poświęcenie Koliwa;
18.00 - Panichida i czytanie Świętej Ewangelii.

16 marca 2019
9.00 - Swięta Liturgia Jana Złotoustego i Panichida;
17.00 - Całonocne Czuwanie;
19.00 - Panichida.

17 marca 2019
9.00 - Święta Liturgia Bazylego Wielkiego, Obrzęd Pogrzebu i odprowadzenie na cmentarz parafialny.

Prosimy o modlitwy

Script logo