Aktualności

 • Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy

  W dniu dzisiejszym Cerkiew prawosławna świętuje Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy. W ludowej tradycji święto to nazywane jest Preczysta i kończy okres sprzątania pól po żniwach, a zaczyna czas orki i siewu.

  Więcej...
 • Zakończenie pierwszego etapu remontu plebanii

  W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pierwszy etap prac przygotowujących do remontu plebanii.

  Więcej...
 • Prace remontowe plebanii trwają

  W dniach 13 i 16 września trwały dalsze prace remontowe plebanii na etapie burzenia wnętrz.

  Więcej...
 • Pierwsze kroki dziecięcego chóru

  Od dwóch tygodni pierwsze kroki stawia - po raz pierwszy w naszej parafii - dziecięcy chór.

  Więcej...
 • Pierwsze prace remontowe plebanii

  W dniu 9 września 2019 roku, bezpośrednio po przekazaniu kluczy przez rodzinę poprzedniego proboszcza, rozpoczęliśmy prace remontowe plebanii.

  Więcej...
 • Święto ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

  W dniu dzisiejszym, tj. 11 września, Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Dla podkreślenia znaczenia tego wydarzenia i wyrażenie smutku z powodu śmierci proroka, ustanowiono wielkie święto i ścisły post. W naszej parafii praktykuje się w tym dniu nabożeństwo w kaplicy cmentarnej i święcenie grobów.

  Więcej...
 • Święto zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

  Zaśnięcie Bogarodzicy jest ostatnim w roku liturgicznym świętem cerkiewnym z liczby dwunastu. To święto nieruchome obchodzone 28/15 sierpnia.

  Więcej...
 • Pielgrzymka do Poczajewa

  W dniach 11-14 sierpnia 2019 r. odbyła się pielgrzymka do Poczajewskiej Ławry na Ukrainie, która wyruszyła z Cerkwi Świętego Jerzego z Siemianówki. Pielgrzymkę zorganizował proboszcz o. Walery Piotrowski wraz z matuszką Barbarą. W pielgrzymce uczestniczyło 47 pątników. Pielgrzymkę rozpoczęto molebniem dla podróżujących.

  Więcej...
 • Pantelejmon 2019

  W dniu 9 sierpnia Parafia Prawosławna w Siemianówce świętowała pamięć Św. Wielikomuczennika Panteleimona, patrona Cerkwi cmentarnej.

  Więcej...
 • Pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy

  Ta niedziela zwie się w naszej Cerkwi Niedzielą Wszystkich Świętych. Święto ku czci wszystkich świętych jest uwieńczeniem wszystkich trzech wielkich świąt, poczynając od „Zmartwychwstania Chrystusa”, przez Jego „Wniebowstąpienie” i „Zesłanie Ducha Świętego”.

   

  Więcej...
Script logo