Aktualności

 • Wielki Czwartek

  Wielki Czwartek to pierwszy z trzech najważniejszych dni Wielkiego Tygodnia. W trakcie dzisiejszej Jutrzni czytane były fragmenty Ewangelii opisujące mękę, ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa.

  Więcej...
 • List Paschalny Świętego Soboru Biskupów

  List Paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek, Dzieci i Młodzieży oraz Wszystkich Wiernych Dzieci naszej Cerkwi

  Więcej...
 • Święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy

  Niedziela Palmowa, w naszej tradycji zwana jest również wierzbową (Werbnica). To jedno z dwunastu najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym, ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.

  Więcej...
 • Harmonogram nabożeństw w dniach 18-25.04.2022 r. i oswiaszczenija Paschy

  18.04.2022 r. (poniedziałek) Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow o godz. 8.00

  19.04.2022 r. (wtorek) Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow o godz. 8.00

  20.04.2022 r. (środa) Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow o godz. 8.00

  21.04.2022 r. (czwartek) Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego o godz. 8.00, i o godz.17.00 Jutrznia z czytaniem 12-tu Ewangelii

  22.04.2022 r. (piątek) Wynos Płaszczannicy o godz. 15.00 i Jutrznia z czynom pogrebienija

  23.04.2022 r. (sobota) Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego i około godz. 8.00 oswiaszczenije Paschy poczynając od:

  1. Prorez – Zasim Anatol
  2. Osowe – Nowik Halina
  3. Chaminoje i Połymie – Borowska Wiera
  4. Tarnopol – świetlica
  5. Siemianówka – Cerkiew
  6. Siemieniakowszczyzna – Niedźwiedź Mikołaj
  7. Babia Góra – świetlica
  8. Pasieki – Kardasz Anna
  9. Pręty – Łukaszuk Wiera

  Nabożeństwo Paschalne

  Połunoszcznica o godz. 23.30, krestnyj chod i o godz.24.00 Paschalna Jutrznia i Liturgia.

  24.04.2022 r. (niedziela) Wieczernia Paschalna o 13.00

  25.04.2022 r. (poniedziałek) Liturgia o godz. 9.00

  o. Walery Piotrowski

  Więcej...
 • Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny

  Prawosławni wierni obchodzą w dniu 7 kwietnia (25 marca wg kalendarza Juliańskiego) święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, które należy do tak zwanych nieruchomych 12 wielkich świąt. W wyznaniach chrześcijańskich miało miejsce objawienie się Marii Archanioła Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem).

  Więcej...
 • Relacja z naszego wyjazdu z darami

  Właśnie niedawno wróciliśmy z Hrubieszowa, gdzie zawieźliśmy uzbierane dary dla Braci i Sióstr z oblężonej wojną Ukrainy.

  Więcej...
 • Dary dla braci i sióstr Ukraińców

  W imieniu swoim i matuszki chcielibyśmy serdecznie podziękować za ofiarność i tak szybkie zorganizowanie zbiórki dla Braci i Sióstr z ogarniętej wojną Ukrainy.

  Więcej...
 • Święto Spotkania Pańskiego

  W Cerkwi prawosławnej we wtorek (15.02) obchodzimy święto Spotkania Pańskiego. Jest ono zaliczane do grona 12 wielkich świąt cerkiewnych. W tym dniu Cerkiew wspomina jedno z wydarzeń ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Żydzi mieli zwyczaj, zgodnie z którym, w 40 dzień po narodzeniu rodzice przynosili swego pierworodnego syna do świątyni, aby poświęcić go Bogu.

  Więcej...
 • Święto Jordanu

  W dniu dzisiejszym Cerkiew obchodzi piąte już z dwunastu głównych świąt w roku liturgicznym - Święto Kreszczenija Hospodnia zwane Świętem Jordanu lub też Świętem Teofanii, czyli Objawienia. Znakiem charakterystycznym dla Kreszczenija Hospodnia jest wielkie poświęcenie wody.

  Więcej...
 • Święcenie wody

  W dniu dzisiejszym, a więc w wigilię święta Chrztu Pańskiego, odbyło się tzw. wielkie święcenie wody.

  Podano także kolejność wizyt po kolędzie.

  Więcej...
Script logo